EditRegion2
 
 
 
  企业文化 | 集团新闻 | 集团业务 | 产品服务 | 典型案例 | 人才招聘  
首页
网站地图
 
                           
   
 
 
 
 
公司介绍  

云南电信集团简介 | 组织架构 | 公司活动 | 员工来稿 | 联系我们
企业文化 | 员工培训 | 网信大事记 | 管理层简介

资讯中心   企业资讯 | 电信资讯 | IT 资讯
业务介绍  

云南电信集团简介
最新动态 电信热点 企业资讯(新闻类)
服务指南 eg:网信邮箱使用指南 ……
电信业务
网络信息业务
其他业务

产品介绍  

云信系列电脑:1+5单机多用户电脑、宽带电脑、多媒体电脑

产品代理   网信集团代理产品及合作伙伴(如:应用软件产品代理)
客户支持   (按照业务来分:电信业务、网络信息业务、其他业务;联系电话)
人才招聘   人才招聘
网信社区    
 
 
首页 | 联系我们 | 人才招聘
版权所有 © 2005 云南电信网信集团